Preview

Вестник Алматинского технологического университета

Расширенный поиск

ЕТ-КОНСЕРВІ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫМЕН САПАСЫН ЖЕТІЛДІРУ

Аннотация

Бұл мақалада ет консерві өнімдердің қауіпсіздігін талдайтын сынақ зертханаларда біліктілікті тексерудің, зертханааралық салыстырмалы сынақтар мен біліктілікті тексеру бағдарламалары туралы түсініктер берілген. Семей ет консерві өнімдерді басқа үлгілермен салыстырып, органолептикалық, физика-химиялық, қауіпсіздік және микробиологиялық зерттеу жүргізілді. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес кәсіпорын өнімдері жағымды болып шықты. Тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру мақсатында сапалы өнім өндіру негізгі міндеті екені дәлелденді. Ет консервілерін өндіретін кәсіпорында стандарттардың талаптарына сәйкес сапалы және қауіпсіз өнімдерді қамтамасыз ету жолында іс-шаралар қарастырылды. Ет консервілерін өндіру кезіндегі кәсіпорынның пайдаланатын нормативтік-техникалық талаптары талданды.

Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілетті, жеке кәсіпкерліктің дамуы, нарықтық экономикада тамақ өнеркәсібі бойынша тұрақты деңгейде болуы керек.

Об авторах

Алтынгуль Хаймулдинова
Евразииский национальный университет Л.Н. Гумилева
Казахстан

Направление: Стандартизация и сертификация, кафедра Стандартизация, сертификация и метрология,  должность доцентЛяззат Байболова
Алматинский технологический университет
Казахстан


Жанна Асиржанова
Университет Шакарима г. Семей
Казахстан


Список литературы

1. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

2. https://stat.gov.kz/

3. Күзембаев Т. Құлажанов, Г.Қ. Күзембаев, Г., «Азық-түлік өнімдерін тану» Алматы, 2014ж.

4. Г. Тилеуғали, С.Қырықбайұлы «Мал дәрігерлік – санитарлық сараптау» оқу құралы, Алматы 2015 ж.

5. Б.Т. Толысбаев, К.Б.Бияшев «Микробиология және иммунология» Алматы 2015 ж.

6. Фомин С. Какие технологические и технические решения для

7. производства полуфабрикатов наиболее эффективны в настоящее время? Мясные технологии. - 2013.- №8.- С. 22

8. Гуринович Г.В., Рунда О. Льняная мука и качество мясных

9. полуфабрикатов. Мясная индустрия. - 2015.- №9. - С. 38.

10. Зубарева Е.Н., Патраков И.С., Гуронович Г.В., Потипаева Н.Н. Рубленые

11. полуфабрикаты с пшеничным зародышем // Мясная индустрия. - 2015.-

12. №12. - С.20

13. Гуринович Г.В., Рунда О. Льняная мука и качество мясных

14. полуфабрикатов //Мясная индустрия. - 2013.- №9. - С. 38.

15. Зинина О. В. Полуфабрикаты мясные рубленые с ферментированным

16. сырьем.О. В. Зинина, М. Б. Ребезов, С. А. Жакслыкова, А. А. Солнцева, А.М. Чернева // Технология и товароведение инновационных пищевых

17. продуктов. - 2014. № 3. - С.19–26

18. Рогов И.А.Общая технология мяса и мясопродуктов / И.А Рогов. – М.:

19. КолосС, 2009. - 568 с

20. Чурикова С.Ю. Растительное сырье в технологии комбинированных

21. полуфабрикатов / Е.Е. Курчаева, С.Ю. Чурикова, В.И. Манжесов, Т.Н.

22. Тертычная //Пищевая промышленность. - 2015.- №7. – С. 8 – 10

23. ҚР СТ 1.2-2013 Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі. Мемлекеттік стандарттар мен ұйым стандарттарын әзірлеу тәртібі.


Рецензия

Для цитирования:


., ., . . Вестник Алматинского технологического университета. 2022;(1).

Просмотров: 24


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-568X (Print)
ISSN 2710-0839 (Online)