Preview

Вестник Алматинского технологического университета

Расширенный поиск

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ БАР БИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ҮШІН ЖЕМІС-КӨКӨНІС ӨНІМДЕРІНІҢ АУДАНДАСТЫРЫЛҒАН СОРТТАРЫН ЗЕРТТЕУ

Аннотация

Бұл мақалада отандық және шетелдік зерттеушілердің ғылыми-техникалық әдебиеттерін зерделей отырып, интернет ресурстар материалдарын, қант өнеркәсібінің қайталама шикізатынан алынған пектин сығындысымен байытылған жемістер мен көкөністерден (алма, сәбіз, асханалық қызылша және т.б.) жеміс-көкөніс джемдерін, пюре, шырындар алу технологияларын қайта өңдеу және әзірлеу бойынша қолда бар статистикалық деректерді зерделей отырып, патенттік-ақпараттық зерттеулер жүргізу нәтижелері ұсынылған. Бұл ретте, біз қант өнеркәсібінің қайталама шикізатынан алынған пектин сығындысымен байытылған жемістер мен көкөністерден (алма, сәбіз, асханалық қызылша және т.б.) жеміс-көкөніс джемдерін, пюре, шырындар алу технологияларын әзірлеу бойынша жүргізетін Қазақстан Республикасында абсолютті жаңалық анықталды. Жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесінде функционалдық, биоэкологиялық және табиғи-сауықтыру қасиеттері бар джем, пюре және шырындар дайындау технологиясын әзірлеу үшін алманың 3 аудандастырылған сорттары, атап айтқанда, "Голден Делишес", "Стар-кримсон", "Айдаред", сәбіздің 1 сорты "Алау", 1 қызылша сорты: "Бордо", қара өріктің 1 түрі "Стэнли" және қарақаттың 2 түрі "Алтын", "Алтай" таңдалды. Олар пектин сығындысының мазмұны бойынша биологиялық белсенді заттар үшін мақсатты өнімнің тиімді теңдестірілген құрамына қол жеткізу үшін олардың қолайлы құрамын жасауға мүмкіндік береді.

Об авторах

Масимжан Велямов
КазНИИППП
Казахстан

магистр,научный сотрудник лаборатории биотехнологии, качества и пищевой безопасности, ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности»Асан Оспанов
ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности»
Казахстан


Ирина Потороко
Южно-Уральский государственный университета (НИУ)
Россия


Шухрат Велямов
ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности»
Казахстан


Людмила Курасова
ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности»
Казахстан


Азиза Тағаева
ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности»
Казахстан


 Айдана Сарсенова
ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности»
Казахстан


Айнур Кайрбаева
ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности»
Казахстан


Наргиза   Садыкова

Казахстан


Список литературы

1. Кусаинова А.Б. Текущее состояние и дальнейшие перспективы развития отраслей переработки сельхозпродукции // Пищевая и перерабатывающая промышленность Казахстана – №1. – 2015. – 2 с.

2. Щербаков В.Г. Биохимия растительного сырья / М.:– 2012. – 376 с.

3. Hertog M.G. Les flavonoides dans le the. Le vin rouge et les oignons protegnet – il contre les maladies cardio vasculaires et le concair. PolyrhenolsActualites – 2015. №13. – Р. 17-19.

4. Авидзба А.М., Загоруйко В.А., Огай Ю.А. Гигиенические и лечебные свойства природных соединений плодоовощной продукции перспективы их целенаправленного использования при разработке новых биологически ценных продуктов питания // Материалы международной научной конференции. В.: Биологически активные природные соединения винограда: применение в медицине продуктов с высоким содержанием полифенолов винограда. – Симферополь – 2013. – 73-75 с.

5. Огай Ю.А., Вайлуко Г.Г., Загоруйко В.А. Косгагорыз А.М. Пищевой концентрат из плодоовощной продукции, достижения и перспективы производства и применения в питании // Материалы международной научно-практической конференции биологически активные природные соединения винограда: перспективы производства и применение в медицине. – Симферополь – 2015. – 60-62 с.

6. Kanner J., Frankel E., German B., Kinsella J.E., Agric J. Natural Antuoxidant in Grapes and Wines. – Food.chem. – 2019 -42. – РР. 64-69.

7. Голубев В.Н., Шелухина Н.П. Пектин: химия, технология, применение. – М. – 2015. – 387 с

8. Пектин. Производство и применение / Н.С. Карпович, Л.В. Донченко, В.В. Нелина и др.- Киев.-2009.- 88с

9. Скрипников Ю. Г. Прогрессивная технология хранения и переработки плодов и овощей. – М.: Агропромиздат.– 2011. – 23-28 с.

10. Скорикова Ю.Г. Хранение овощей и плодов до переработки. - М.: - 2017. -190 с.

11. Фан-Юнг А.Ф., Флауменбаум Б.Л., Изотов А.К. Технология консервирования плодов и овощей. - М.: -2009. -608 с.

12. Бойко Е.А. Варенья, компоты, джемы. - М.: Рипол Классик - 2007. 264c.

13. Колобов С.В. Технология, товароведения и экспертиза продуктов переработки плодов и овощей: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко» -2006. – 156

14. Krasovska A., Rosiak D., Czkapiak K., Lukaszewicz M. Chemiluminescence detection of peroxyl radicals and comparison of antioxydant activity of phenolic compounds // Current topics in Biophysics. 2000. V. 24. P. 89-95

15. Steinberg D., Parthasarathy S., Care Т.Е., Khoo J.C., Witztum J.L. Beyond cholesterol: Modifications of low-density lipoprotein that increases its atherogenicity. // N Engl J Med. 2019: 320. -Р. 915-924

16. А.И. Ермаков., В.В. Арасимович., М.И. Смирнова Иконникова., И.К. Мурри./Сельхозгиз: Методы биохимического исследования растений, 2002г. 202 – 206 с.

17. Лакин Г.Ф. Биометрия // – М.: – 2015. – 196 с.


Дополнительные файлы

1. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ БАР БИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ҮШІН ЖЕМІС-КӨКӨНІС ӨНІМДЕРІНІҢ АУДАНДАСТЫРЫЛҒАН СОРТТАРЫН ЗЕРТТЕУ
Тема жеміс-көкөніс өнімдері, джем, пюре, шырын, қызылша, сәбіз, алма, пектин
Тип Исследовательские инструменты
Скачать (44KB)    
Метаданные
2. ИЗУЧЕНИЕ РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Тема
Тип Исследовательские инструменты
Скачать (44KB)    
Метаданные

Рецензия

Для цитирования:


., ., ., ., ., ., ., ., . . Вестник Алматинского технологического университета. 2022;(2).

Просмотров: 31


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-568X (Print)
ISSN 2710-0839 (Online)