Preview

Вестник Алматинского технологического университета

Расширенный поиск

МАҚСАРЫ МАЙЫН БАСТАПҚА ТАЗАРТУ ТЕХНОЛИЯСЫННЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Аннотация

Соңғы кезде мақсары өнімдеріне деген сұраныс жылдан жылға өсуде, оған егістік алқаптарының артуы мен мақсары майын тұтынушылар арасындағы танымалдылығы. Себебі мақсары майының адам денсаулығына пайдалы жақтары сан алуан.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары негізінде мақсары майын өндірудің технологиялық желісі қарастырылды. Нәтижесінде мақсары майын өндіру технологиясының терең зерттелмеуі мен кең қолданыс таппауына байланысты, көптеген мәселелер шешімін таппауда. Мысалы үшін бастапқы тазарту жұмыстары өзекті және оны айқындау мақсатында престен кейінгі тазартылмаған мақсары майын тазарту технологиясы зерттелді және престен кейінгі тазартылмаған мақсары майының сынамасы арнайы зертханаға берілді.

Туындаған мәселелерді шешу үшін престен кейінгі тазартылмаған мақсары майын тазартудың тіиімді жолы ұсынылып, сүзу-тұндыру центрифугасы жетілдірілді.

Об авторе

Бауыржан Искаков
https://kazatu.edu.kz/kz
Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина
Казахстан

Технический факультет, Технология пищевых и перерабатывающих производств. Список литературы

1. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

2. Анализ рынка семян сафлора в Казахстане - 2021. Показатели и прогнозы [Электронный ресурс] – Режим доступа – https://tebiz.ru/mi/analiz-rynka-semyan-saflora-v-kazakhstane.

3. Харисова А.В. Фармакогностическое исследование сафлора красильного (carthamus tinctorius l.). Диссертация на соискание ученой степеникандидата фармацевтических наук. 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия. –М.: Саратов, 2014. – 160 с.

4. H. Erinç, I. H. Isler. Optimization of conjugated linoleic acid production from safflower oil and purification by low temperature crystallization // Acta Alimentaria, Vol. 48 (1), pp. 37–46 (2019).

5. M. Afarin, I. Alemzadeh*, Z. KouchakYazdi. Conjugated Linoleic Acid Production and Optimization Via Catalytic ReactionMethod Using Safflower Oil // IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 31, No. 8, (August 2018) 1166-1171.

6. Tony Jose and Alphine Joseph. Conjugated linoleic acid (CLA): Implications forhuman health and animal production // The Pharma Innovation Journal 2020; SP-9(8): 33-37.

7. Межгосударственный стандарт. Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава. ГОСТ 30418-96.Дата введения 1998-01-01. Электронный текст документаподготовлен АО "Кодекс" и сверен по: Официальное издание. Масла растительные.Методы анализа: Сб. ГОСТов. -М.: Стандартинформ, 2008.

8. Юрченко Е.Н., Канюка Е.Ю. Жирнокислотный состав растительных масел. Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтвонаукової думки» - №2 -Лютий, 2019 ||| 67-69 с.


Рецензия

Для цитирования:


. . Вестник Алматинского технологического университета. 2022;(2).

Просмотров: 32


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-568X (Print)
ISSN 2710-0839 (Online)