Preview

Вестник Алматинского технологического университета

Расширенный поиск

ЕТ ЖӘНЕ ЕТ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ТАЛДАУҒА АРНАЛҒАН СЫНАҚ ЗЕРТХАНАЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН ТЕКСЕРУ МАҚСАТЫНДА СТАНДАРТТЫ ҮЛГІЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Аннотация

Бұл мақалада ет және ет өнімдердің қауіпсіздігін талдайтын сынақ зертханаларда біліктілікті тексерудің, зертханааралық салыстырмалы сынақтар мен біліктілікті тексеру бағдарламалары туралы түсініктер берілген. Судағы мыстың концентрациясын анықтау барысында зертханааралық салыстырулар жүргізу үшін үлгілер пайдаланылды. Зертханааралық салыстырулар жүргізу үшін үлгі ретінде біліктілікті тексеру үшін ОК-МВ-21 шифрларымен үлгілер пайдаланылды. ОК шифрының біртектілігі мен тұрақтылығы ГОСТ Р 50779.60-2017 "Статистикалық әдістер. Зертханааралық сынақтар арқылы біліктілікті тексеру кезінде қолдану" қосымшасына сәйкес бағаланды. Біліктілікті тексеру бағдарламасына 7 зертхана қатысып, провайдер әр қатысушыға қатысу нәтижелері бойынша есеп берді. Есеп біліктілікті тексерудің әрбір қатысушысы үшін қағаз түрінде берілді. Сынауға дайындық рәсімі сипатталып, сынақ нәтижесі бойынша әр зерттелген үлгінің қанағаттанарлық немесе күмәнді екені анықталды. Қанағаттанарлықсыз нәтиже алған қатысушыларға сигналдардың пайда болу себептерін анықтау, түзету әрекеттерін жүргізу және оларды құжаттау, қанағаттанарлықсыз нәтижелердің себептерін анықтау және жою ұсынылады.

Об авторах

Алтынгуль Хаймулдинова
Евразииский национальный университет Л.Н. Гумилева
Казахстан

Направление: Стандартизация и сертификация, кафедра Стандартизация, сертификация и метрология,  должность доцентЛяззат Байболова
Алматы технологиялық университеті
Казахстан


Жанна Асиржанова
Шәкәрім атындағы Семей университеті
Казахстан


Список литературы

1. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

2. Alan S. Lin Bing metrology and standardization with Laboratory accreditation // 150 Focus. - October 2016.- Vol. 3.- P.26–31. -ағылшын мақаласы

3. ISO/IEC 17043:2010 Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации// М.: ИПК Издательство стандартов.- 2010.- C.46. -стандарт

4. Пономарева О.Б., Горяева Л.И., Шпаков С.В. От теории к практике// Методы оценки соответствия.-2018.- № 7.- С.10–12. – журналдан алынған мақала

5. Панева В.И. О роли МСИ в деятельности по оценке соответствия // Методы оценки соответствия.- 2017.- № 7.- С.4-7. – журналдан алынған мақала

6. Шпаков С.В. Деятельность провайдеров межлабораторных сравнительных испытаний // Стандартные образцы. - 2018.- №3.- С.15–21. – журналдан алынған мақала

7. ГОСТ Р ИСО 13528-2015 Статистические методы. Применение при экспериментальной проверке компетентности посредством межлабораторных сравнительных испытаний//М.: Стандартинформ.- 2015.- С.60-66. - стандарт

8. Kuselman I. and Ales F. Selection and use of proficiency testing schemes for a limited number of participants - chemical analytical laboratories// IUPAC Technical Report.-2015.- Vol. 82.- P.1099-1101. -ағылшын мақаласы

9. Thompson М., Stephen L., Ellison R. The International Harmonized Protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories// IUPAC Technical Report.- 2016.- Vol. 78.- Р.145-196. -ағылшын мақаласы

10. Руководство ISO 35:2017 Стандартные образцы. Общие и статистические принципы сертификации// М.: ИПК Издательство стандартов.- 2016.- С.64. - стандарт

11. ГОСТ 8.315-2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения//М.: Стандартинформ.-2019.- C.28-35. - стандарт


Рецензия

Для цитирования:


., ., . . Вестник Алматинского технологического университета. 2021;(4).

Просмотров: 34


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-568X (Print)
ISSN 2710-0839 (Online)