Preview

Вестник Алматинского технологического университета

Расширенный поиск

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Полный текст:

Аннотация

В статье рассматриваются результаты исследований технологии производства плавленного сыра функционального назначения с добавлением смеси шиповника, клюквы и куркумы. Включение 2%, 3% и 5% витаминной растительной добавки, увеличивает хранимоспособность, улучшает органолептические, физико-химические показатели и пищевую ценность плавленного сыра и не требует изменений технологического процесса.

Об авторах

А. К. Гумарова
НАО Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Россия


Т. А. Байбатыров
НАО Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Россия


А. К. Джапарова
НАО Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Россия


Список литературы

1. Kenenbaev S.B. Nauchnoe obespechenie proizvodstva pishchevyh produktov v APK Kazahstana : Sostoyanie i perspektivy razvitiya /Materialy Mezhdunar. nauch.-prak. konf. (29-30 noyabrya 2010g.) Innovacionnye tekhnologii produktov zdorovogo pitaniya, ih kachestvo i bezopasnost'.- Almaty: ATU, 2010.- PP.23-25. (In Russian).

2. Kochetkova A.A., Kolesnov A. YU., Tuzhilkin V.I., Nesterova I.N. Sovremennaya teoriya pozitivnogo pitaniya i funkcional'nye produkty.- Pishchevaya promyshlennost, 1999.- №4.- PP.7-10. (In Russian).

3. Konovalov K.N., Shulbaeva M.T. Rastitel'nye pishchevye kompozity dlya proizvodstva kombinirovannyh produktov // Pishchevaya promyshlennost.-2008.-№ 7.- PP. 8-10. (In Russian)

4. Romanov A.S., Zaharova JI.M., Kotova T.V., Il'ina A.A. Primenenie pishchevyh volokon pri proizvodstve plavlenyh syrov: Obrazovanie i nauka: problemy i perspektivy / Tez.dokl. NPK.- YUrga, 2000.- S.51. (In Russian).

5. Gumarova A.K., Abuova A.B., Suhanberdina F.H., Ajtmuhanova Z.M. Ispol'zovanie rastitel'nogo syr'ya v proizvodstve plavlennyh syrov / Materialy Mezhdunar. nauch-prak.konf. (2.noyabrya 2016g ) «Innovacionnye tekhnologii proizvodstva pishchevy hproduktov». - Saratov, 2016. -P. 51(In Russian).

6. Gumarova A.K., Gumarova ZH.M., Suhanberdina F.H., Talapova G.K.Tekhnologiya syra iz verblyuzh'ego i korov'ego moloka s rastitel'nymi komponentami / XIII Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya Respublika Mordoviya, g.Saransk. 20-21 aprelya 2017g. P. 65-68. (In Russian).

7. Capalova N.EH., Gubina M.D., Golub O.V., Poznyakovskij V.M. EHkspertiza dikorastushchih plodov, yagod i travyanistyh rastenij // Kachestvo i bezopasnost'.- Novosibirsk, 2005.- 216 p. (In Russian).


Рецензия

Для цитирования:


Гумарова А.К., Байбатыров Т.А., Джапарова А.К. РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Вестник Алматинского технологического университета. 2019;(2):39-43.

For citation:


Gumarova A..., Baybatyrov T..., Japarova A... FUNCTIONAL PROCESSED CHEESE: DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGY. The Journal of Almaty Technological University. 2019;(2):39-43. (In Russ.)

Просмотров: 193


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-568X (Print)
ISSN 2710-0839 (Online)